Outdoor Articles

Vatten - går det att dricka?

Går vattnet att dricka?

När man är ute på en fisketur eller på annat sätt är ute i vildmarken, vill i alla fall jag undvika att släpa med mig allt dricksvatten hemifrån om det går. Det både väger, tar volym och det är också ibland svårt att förutse behovet av vatten. Dricksvatten är också i en nödsituation bland det viktigaste att kunna få tag i.

Men hur är det då ute i naturen? Du sitter där vid ditt tält vid en sjö i Dalarna eller Jämtland och behöver vatten att dricka och laga mat med, kan du dricka vattnet då?

Denna artikel är tänkt som en liten hjälp till er alla att försöka bilda er egen uppfattning om vad som är drickbart och inte. Kom ihåg att detta enbart är riktlinjer och att det ibland inte är lätt att vara helt säker. Var och en måste därför ta sina egna beslut kring hur man vill göra detta.

Med mina knappt 150 tältnätter de senaste fem åren har jag så klart en viss, men ändå begränsad kompetens om detta. Jag har blivit väldigt sjuk en gång på grund av förgiftning av dåligt vatten, men det har bara hänt en gång…

Image

Vatten i Sverige

I Sverige har vi tur. Vi har friskt vatten nästan överallt. Nere i Småland och Skåne finns det mycket jordbruk som förorenar vissa vattendrag, så där är det bra att vara mera restriktiv. Lite mera norrut är det oftast inga som helst problem med att hitta drickbart vatten. I vissa fall behöver vattnet kokas upp eller renas på något sätt.

Grunden i att hitta dricksvatten är att först försöka hitta rörligt vatten. Inte för små vattendrag där t.ex. avföring från djur kan öka mängden bakterier procentuellt sätt mycket, men stora vattendrag är heller inte alltid så bra där omsättningen ibland inte är så hög och syreomsättningen blir låg. Rörligt vatten är syrerikt och då minskar risken för bakterier och virus. Stillastående vatten går att dricka ibland, men grundregeln är att försöka hitta rörligt vatten. Vatten som luktar illa eller som inte ser bra ut, ska heller inte drickas. Undantag från detta är humusfärgat vatten från skogstjärnar som är helt ofarligt trots den gulaktiga humusfärgen. Vatten från en sjö är det bra att inte ta direkt vid strandkanten utan där är det bra att försöka ta vattnet lite längre ut. Ofta är det mera bakterier i kanten av vattnet än längre ut.

Image

Allt rörligt vatten är i princip rent och drickbart eftersom de flesta föroreningar antingen sjunker eller flyter. Undvik så klart områden där du vet det finns mycket jordbruk, industrier eller gruvdrift. Om det precis har regnat kan det gå bra att dricka stillastående vatten som är rent i pölar på t.ex. berghällar.

Tänk också på omgivningen och topografin. Om du är och fiskar vid en sjö som ligger högre än närliggande bebyggelse eller andra tänkbara källor för utsläpp och sjön har vatten som smakar bra, ser bra ut och luktar angenämt – då är det i regel inga problem att dricka det. Jag brukar dricka sådant vatten direkt utan behandling. Försurade vattendrag har inte heller någon påverkan på vattnets drickbarhet.

Om du är vid en liten tjärn som är omgiven av myrar brukar vattnet också vara mycket bra. Myrarna fungerar där som ett naturligt filter. Vattnet i stora sjöar som t.ex. Mälaren är ofta gott och bra, men mitt i sommaren bör det undvikas som dricksvatten.

Drick aldrig saltvatten. Det torkar snarare bara ut kroppen. I nödfall går det bra att dricka max ca 2 dl saltvatten per dygn.

Vintertid är det ibland svårt att hitta öppet vatten, men i gengäld finns is eller snö. Ät dock aldrig snö, det orsakar diarré. Utan smält isen eller snön först. Is är att föredra framför snö.

Drick helst:
• Rinnande vatten
• Vatten som ser bra ut, har god smak och god lukt
• Vatten som kommer från en högt belägen plats
• Det gulfärgade humusvattnet från skogs- eller myrtjärnen
• Vatten från en källåder som springer fram ut berget eller jordlagret

Drick inte:
• Stillastående vatten eller från mindre vattensamlingar
• Illaluktande eller illasmakande vatten
• Vatten med såpig eller saltaktig smak (ofta har hög halt av giftiga mineraler)
• Vatten från sjöar eller bäckar nära jordbruksområden
• Vatten nedströms industrier
• Vatten från gamla brunnar

Image

Matlagning

Det går att vara lite smart när det gäller matlagningen i naturen också och på så sätt spara på sitt färskvatten. T.ex. om man är ute och paddlar i skärgården så går det bra att koka potatis och en del andra rätter direkt i havsvattnet. Man slipper salta! Dock blir pasta inte så bra i havsvatten.
I samband med matlagning ska vattnet oftast kokas och då är det ofta helt ok att använda stillastående sjövatten och likande. Det går ju också att vara lite smart och tillreda en dryck i samband med att vattnet kokas upp, t.ex. blåbärssoppa eller liknande.

Rening

Virus och bakterier finns i allt vatten. Det kan vara både bra och dåligt för kroppen. Vissa virus och vissa bakterier blir vi dock väldigt sjuka av. Bara en tesked sjövatten kan innehålla en miljard virus. Några av dessa är det inte allt för trevligt att få in i våra kroppar. Vatten är en väldigt vanlig smittokälla för sjukdomar, framförallt i U-länder. I Sverige har vi ett bra vattendistributionsnät och detta är normalt inget problem för oss när vi är hemma i våra bostäder. Men när vi är ute i naturen så exponerar vi oss igen för detta.

Genom vattenledningssystemen sprids virus och bakterier lätt, men för att undvika smittspridning desinficeras vattnet på vattenverken i Sverige. Detta görs särskilt när vattnet har sjövatten som källa. Oftast är det klor som används eller någon klorförening som är ett mycket effektivt gift som normalt sett dödar alla bakterier och virus i ditt kranvatten. Detta fungerar också att göra ute i fält som en bra reningsmetod.

Att rena vatten är vettigt att göra ifall det finns osäkerhet, framförallt med stillastående vatten.
Jodopox, klortabletter med mera finns. Alla metoder och sätt har sina fördelar respektive nackdelar. Människokroppen klarar dock av en hel del virus, bakterier och gifter. Vi kan till och med klara av en del arsenik i små mängder. Men det får inte bli för mycket och inte för ofta. Människor som har nedsatt immunförsvar är alltid mera sårbara än människor med fullgott immunförsvar. Spädbarn, gamla och så vidare hör till grupper som är mera sårbara än andra när det gäller att bli sjuka av dåligt vatten.

Mikroorganismerna som finns i vårt vatten kan ge diarréer, feber, lunginflammation, hudbesvär, gulsot med mera. Dom kan grovt indelas i följande grupper som: bakterier, alger, virus, mikrosvampar, amöbor, parasiter, maskar och insekter. Listan på olika arter av dessa kan göras lång.

Det finns en hel del olika metoder för rening. Inget är perfekt och alla har sina för – och nackdelar. Här beskrivs kort några av metoderna. Kom ihåg att inget medel ger fullständig säkerhet och du måste själv besluta hur du vill göra.

Jag personligen brukar sträva efter att först hitta vatten som är drickbart direkt. Går inte det så kokar jag vattnet om jag är osäker. Finns det inga möjligheter till att koka vattnet, måste det i så fall renas på annat sätt.

Image

Kokning
För att klara bakterier, virus och parasiter är ett enkelt uppkok tillräckligt, även på hög höjd där kokpunkten är lägre. Ofta så rekommenderas 10–20 minuter, men det behövs i regel inte. Det är bara onödigt slöseri med bränslet till köket! Vattnet blir inte sterilt av att bara koka upp vattnet, men fullt drickbart efter uppkoket. Stora mängder vatten (fem liter eller mera), kan vara bra att koka några minuter. För att vara helt säker på att ta bort eventuella cryptosporidium, bör vattnet kokas i minst en minut (tre minuter om man befinner sig över 2000 möh).

Kemikalier
Det finns flera olika typer av vattenreningstabletter. Dom innehåller vanligen en klorförening och doseras och hanteras enligt förpackningen för respektive märke. Klor klarar både bakterier och virus, medan jod är effektivare mot parasiter som giardia- och amöbacystor – dock inte cryptosporidium. 

Filtrering
Det finns en mängd filter av varierande material som separerar olika typer av föroreningar i vattnet. Filter måste dock underhållas och ett dåligt skött filter kan bli en bakteriehärd i sig och därigenom försämra vattenkvalitén. Olika filter kan variera i vikt, från något hekto till något kilo och kan vara ganska skrymmande att ha med sig. De flesta filter klarar cystor, bakterier men enbart ett fåtal virus och då enbart i kombination med ett jodimpregnerat filter. Filtrering är normalt en ganska omständlig och tidskrävande process. En tveksam sysselsättning i fält med tanke på den svenska vattenkvaliteten. Det är nog smartare att lägga lite mera tid och energi på att leta upp en bra vattenkälla. Det går bra att skapa egna vattenreningsfilter ute i fält, men det får bli en annan artikel…

Image

Mikroorganismer

Här finns några av de vanliga mikroorganismerna som är viktiga att tänka på när det gäller vatten i naturen.

Namn  Beskrivning
 Escherichia coli (E. coli) Bakterie som förekommer naturligt i tarmarna och kan smitta ner vatten via avföring från människor eller djur samt gödsel. Kan ge ganska allvarliga sjukdomar, främst kraftig diarré. Kan också ge skador på njurar.
 Leptospira Bakterie som sprids från djurens urin och kan finnas i dammar och åar. Kan orsaka feber eller diarré och i svåra fall en form av gulsot.
 Cryptosporidium En encellig amöba som parasiterar i tunntarmen och ger diarréer, magkramp och viktförlust. Motståndskraftig mot klorrening samt viss filtrering. Kokning eller mellanfiltrering kan ta bort den. Har orsakat 100-tals sjukdomsfall med dödlig utgång.
 Giardia lambia Amöba som ger magsjuka. Har inte funnits i Sverige så mycket, men den har hittats på senare år lite här och där. Det verkar som att den har spridits med hjälp av bävrar. Så om du är vid vatten där det finns mycket bävrar, så var extra försiktig.

Källor

• Egen kunskap inhämtad från egna observationer i fält samt diverse litteratur genom åren.
• ”Överleva på naturens villkor”. Stefan Källman, Harry Sepp. ICA bokförlag.
• Smittskyddsinstitutet,
www.smittskyddsinstitutet.se

Image

Frågor och synpunkter

Tankar och synpunkter på den här artikeln mottages tacksamt på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller i forumet.

 

Copyright © 2022 elmerfishing.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
JoomSpirit