Entomology

Grundläggande entomologi

 Genom att ha grundläggande kunskap om insekterna som är av intresse för fisken vi är ute efter att fånga som har man all möjlighet att bli en bättre flugfiskare och flugbindare.

Man behöver inte kunna se skillnad på olika gälstrukturer på nymfer för att kunna identifera vilken Åslända som kläcker utan det räcker gott och väl att ha en försåelse och kunskap om insekterna, vad skillnaden är på dom, var dom finns, när de är aktiva och i vilka stadier man kan finna dom.

 Image

 

Jag vill bara konstatera att jag inte på något sätt är expert på entomolog, mer av en mycket intresserad amatör. Så jag vet att det finns många där ute som är duktigare och som också kommer att hitta vissa felaktigheter i identifiering av vissa arter m.m. Hör då gärna av er så att jag kan rätta till det.

Ett stort tack till Roger Rohrbeck, Henrik Juhl Petersen och Jason Neuswanger för hjälp att identifera vissa dagsländor.

Jag var som många andra som börjar flugfiska inte speciellt insatt i insekter som stod på matsedelen för fisken när jag började fiska. Var inte ens speciellt intresserad och visste knappt vad de flugor jag band skulle efterlikna eller när de skulle användas. Men i takt med att jag utvecklade mitt fiske, träffade andra flugfiskare och skaffade mig nödvändig erfarenhet som jag började inse vitsen med att försöka förstå vad det är fisken mumsar i sig och varför.

Entomologi
Entomologi är läran om insekter, det vi flugfiskare är mest intresserad av är Aquatisk Entomologi, alltså läran om insekter som lever någon av sina faser i vatten.

Det finns naturligtvis en mängd olika insekter som fisken stöter på och äter i och runt våra vattendrag, men det finns ändå några som är av mycket större betydelse än andra. Min egen prioritets ordning skulle se ut så här:

1. Dagsländor
2. Nattsländor
3. Fjädermygg
4. Bäcksländor
5. Trollsländor och flicksländor
6. Sötvattensräkor & vattengråsuggor
7. Landinsekter

Naturligtvis så ser det så otroligt olika ut i olika vatten och vid olika tidpunkter på året. Vid vissa tidspunkter kommer tillgången till en viss insekt vara så oerhört mycket större än till adra. T.ex. så finns det i princip alltid Nattsländor aktiva under sommar halvåret medans dagsländorna endast är dyker upp i stora mängder vid vissa tillfällen. Bäcksländor är den första insekt som kläcker på våren medans trollsländelarverna kan bli oerhört aktiva på vårkanten och sommaren när det är dags att kläckas och olika landinsekter som t.ex. getingar finns i stora mängder i vattnet på sensommaren. Men min lista utifrån min egen erfarenhet och den literatur jag samlat på mig under året rörande vad fisken helst äter ser ut som ovan.

Jag har gett dagsländorna en egen sektion där vi går igenom dom lite övergripande och sen klumpat ihop övriga i en egen sektion.

 

Insekternas stadier - fullständig och ofullständig förvandling
Insekterna runt ett vattendrag kan du finna i olika stadier, allt från ägg till vuxen insekt. Beroende på hur många stadier en insekt har under sin livscykel så kan man dela upp de i två olika grupper; Fullständig förvandling och ofullständig förvandling.

Insekter med fullständ förvandling har fyra olika steg: ägg, larv (nymf), puppa och vuxen (Imago). Till denna kategori hör t.ex. Nattsländor och Fjädermygg.

Insekter med ofullständig förvandling har tre olika steg: ägg, larv(nymf) och vuxen (Imago). Till denna kategori hör t.ex. Dagsländor och Bäcksländor.

 
Image
Bäcksländans har en ofullständig förvandling
Copyright © 2022 elmerfishing.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
JoomSpirit